Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão
Ngày đưa:  19/06/2015 02:13:01 PM In bài
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2015.

 

Theo đó, nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống bão là phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả khẩn trương và hiệu quả; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ); dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.
 
Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão được xây dựng theo cấp độ rủi ro thiên tai. Tương ứng với từng cấp độ là công tác triển khai ứng phó. Cụ thể: Đối với cấp độ rủi ro 3 và 4 (bảo mạnh từ cấp 10-15), khi bão hoạt động trên biển Đông, công tác triển khai ứng phó lúc này là ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức phòng, tránh, ứng phó với bão; thống kê các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, báo cáo Trung ương, tỉnh để chỉ đạo; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra nhân dân chằng chống nhà cửa, phát dọn cây cối, thu hoạch nông sản; chủ động phương án phòng, chống lũ do mưa, bão có thể gây ra; triển khai sơ tán nhân dân ở những vùng xung yếu, những hộ dân có nhà ở yếu, tạm bợ đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ.
 
Khi bão có khả năng hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, công tác ứng phó lúc này là thực hiện các nội dung phòng ngừa, ứng phó như ở tình huống trên và triển khai thêm các nhiệm vụ như cấm tất cả các tàu, thuyền ra biển nếu bão hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận. Yêu cầu tất cả tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Tuyệt đối không để người ở lại trên các phương tiện, tàu, thuyền tại các bến neo đậu. Tổ chức sơ tán nhân dân đến các công trình kiên cố trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán. Chằng, chống, bảo vệ các công trình trên cảng biển, các khu công nghiệp, các trụ ăng ten,...Kiểm soát chặt chẽ an toàn hồ chứa nước, công trình xây dựng đang thi công, các tuyến đê sông, đê biển,...Tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng triển khai cứu trợ, cứu hộ - cứu nạn, sơ cứu - cấp cứu,...Theo dõi, báo cáo kịp thời các tình huống phức tạp cần sự trợ giúp từ cấp trên để xử lý, ứng phó.
 
Ngoài ra, Phương án cũng xây dựng kế hoạch triển khai ứng phó đối với cấp độ rủi ro 5 (Siêu bão từ cấp 16 trở lên có thể hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Quảng Nam, Bình Định); công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển; phương án cứu hộ, cứu nạn trên sông, đất liền; phương án di dời, sơ tán dân phòng tránh bão,...
                                                                                                     Theo quangngai.gov.vn

Bản quyền ©2011 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão