Công tác triển khai phòng chống bão số 3, tỉnh hình hoạt động tàu thuyền trên các vùng biển (hồi 5 giờ 00'' ngày 14/09/2015
Ngày đưa:  14/09/2015 02:45:35 PM In bài

 Theo báo cáo số 01 vào lúc 05 giờ 00'' ngày 14/09/2015 của Đồn Biên phòng của khẩu Sa Kỳ về việc công tác triển khai phòng chống bão số 03, tình hình hoạt động tàu thuyền trên các vùng biển. Ban chỉ huy PCTT va TKCN thành phố báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nội dung sau:


Bản quyền ©2011 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão