Báo cáo tình hình hạn hán trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đưa:  03/09/2015 11:07:41 AM In bài

 Thực hiện công văn 1211/TCTL-QLCT ngày 19/08/2015 của Tổng cục Thủy lợi v/v chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình hạn hán khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ báo cáo về tình hình hạn hán năm 2015


Bản quyền ©2011 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão