Công điện phòng chống hạn (10/7/2015)
Công văn về xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (10/7/2015)
Báo cáo về tình hình thiệt hại do lốc xảy ra trên địa bàn các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tây (16/6/2015)
Báo cáo tổng hợp về tình hình thiệt hại do lốc xảy ra vào các ngày 17 và 19/05/2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (16/6/2015)
Báo cáo tổng hợp tình hình diễn biến thiệt hại do mưa lũ gây ra và công tác chỉ đạo phòng tránh mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 24-27/03/2015 (16/6/2015)
   1    2  
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155679
Đang trực tuyến: 42