Phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi (9/2/2015)
Sau đây là đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường phân cấp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác CTTL
Triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 (24/7/2014)
Sáng 11-7, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì hội nghị.
Bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống lụt bão (24/7/2014)
Trong những năm gần đây, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường. Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) đã được UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, cùng với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia phối hợp của các lực lượng vũ trang, đoàn thể chính trị xã hội và những cố gắng lớn của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiết hại do thiên tai gây ra.
Thành lập Ban chỉ đạo Dự án hỗ trợ kỹ thuật thoát nước và chống ngập úng thành phố Quảng Ngãi (23/6/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Dự án hỗ trợ kỹ thuật thoát nước và chống ngập úng thành phố Quảng Ngãi do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm trưởng Ban.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ kiểm tra tiến độ dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa (17/6/2014)
Chiều 17-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa (dự án) để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, với mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành toàn bộ dự án.
   1    2    3    4    5    6    7  
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92832
Đang trực tuyến: 63