Ngày đưa:  12/10/2013 10:05:54 AM
Yêu cầu lập danh mục các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp
Văn bản số 1147/TCTL-QLCT ngày 04/10/2013 của Tổng cục Thủy lợi

 Tổng cục Thủy lợi đã nhận được Báo cáo hiện trạng an toàn đập của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để có đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các Sở thực hiện nột số nội dung sau:  

1. Bổ sung thông số kỹ thuật các hồ chứa trên địa bàn như Phụ lục 1 và Phụ lục 2.
2. Lập danh mục các hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn, sắp xếp thứ tự ưu tiên cần sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn kèm theo ảnh hiện trạng hư hỏng của các hạng mục công trình đầu mối như Phụ lục 3.
Công văn gửi về Tổng cục Thủy lợi (qua Vụ Quản lý công trình) trước ngày 20/10/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT:
- Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37335704; Fax: 04.37335702
- Gửi file báo cáo và file ảnh vào hộp thư điện tử antoancongtrinh@yahoo.com.vn


Tải về:
    Công văn: 1147/TCTL-QLCT (.pdf, 480 KB)
    Phụ lục: Mau bang bieu Phu luc kem CV so 1147.TCTL-QLCT (.xls, 75 KB)

Các tin tức khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156855
Đang trực tuyến: 8