Ngày đưa:  22/06/2015 08:46:43 AM
Về công tác phòng, chống bão Số 1 tính đến 7h00 ngày 22/06/2015

Theo Báo cáo nhanh số 04 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 5 giờ 30 phút ngày 22/6/2015, tổng số tàu thuyền tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển bị ảnh hưởng của bão là: 1.187 phương tiện/ 10.353 lao động,  

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155700
Đang trực tuyến: 24