Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức
(Đăng lúc: 06/05/2020 11:05:02 AM)
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2020
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2020

 

THỜI TIẾT - THỦY VĂN

® Webiste Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi