Ngày đưa:  16/06/2015 10:50:10 AM
Bổ nhiệm ông Võ Quốc Hùng giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão
Ngày 15.06.2015 vừa qua, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão đã tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm đồng thời lập kế hoạch công tác 6 tháng tiếp theo.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định bổ nhiệm ông Võ Quốc Hùng, hiện giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Công trình tại Chi cục lên đảm nhiệm chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

                                                    Ông Võ Quốc Hùng nhận quyết định từ Sở

                                                                                                                                Vân Trần

Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 139253
Đang trực tuyến: 29