Ngày đưa:  11/06/2015 03:21:40 PM
Công điện phòng chống hạn
Trong những ngày qua, tình trạng nắng nóng xảy ra trên diện rộng và đặc biệt  gay gắt,  liên tục duy trì ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên (từ ngày 14/5/2015 đến nay);  riêng tại khu vực thành phố Quảng Ngãi, nắng nóng kéo dài, gay gắt và liên tục 
từ  ngày  02/5/2015  đến  nay,  mức  nhiệt  cao  nhất  từ  38  -  39  độ.  Nắng  nóng  đã  ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Theo nhận định của  Đài  Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, dưới tác động của hiện tượng El Nino, trong thời gian tới, nắng nóng và khô hạn, thiếu nước trên địa bàn tỉnh ta sẽ tiếp tục diễn ra.
Đính kèm file:
Từ khóa:  Nắng nóng hạn hán thiếu nước
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 284335
Đang trực tuyến: 115