Ngày đưa:  11/06/2015 02:56:40 PM
Công văn về xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện công văn số 3468/ BCN-TCTL ngày 6/05/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương, công văn số 47/TWPCTT ngày 19/05/2015 của Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai về việc định hướng xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thực hiện theo một số nội dung.

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 284136
Đang trực tuyến: 71