Ngày đưa:  11/06/2015 02:41:29 PM
Báo cáo về tình hình thiệt hại do lốc xảy ra trên địa bàn các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tây

 

 Chiều ngày 30/05/2015 và 02/06/2015 trên địa bàn các huyện Sơn Tây và Tư Nghĩa đã xảy ra lốc gây thiệt hại về tài sản

Đính kèm file:
Từ khóa:  thiệt hại lốc Tư Nghĩa Sơn Tây
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 268855
Đang trực tuyến: 70