Ngày đưa:  11/06/2015 02:31:38 PM
Báo cáo tổng hợp về tình hình thiệt hại do lốc xảy ra vào các ngày 17 và 19/05/2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 Chiều ngày 17 và ngày 19/05/2015, trên địa bàn các xã thuộc huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn đã xảy ra lốc, sét gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người.

Đính kèm file:
Từ khóa:  Thiệt hại lốc Ba Tơ Tư Nghĩa Bình Sơn
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 291260
Đang trực tuyến: 86