Ngày đưa:  11/06/2015 02:05:30 PM
Báo cáo tổng hợp tình hình diễn biến thiệt hại do mưa lũ gây ra và công tác chỉ đạo phòng tránh mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 24-27/03/2015

 Do ảnh hưởng của nhiễu động mạnh trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 24-27/0/2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến đo được ở vùng núi từ 400-500mm, vùng trung du 250-300 mm, vùng đồng bằng mưa nhỏ hơn. Lượng mưa vùng núi đạt mức lịch sử so với cùng thời kỳ trong chuỗi số liệu từ năm 1997 tới nay.

Đính kèm file:
Từ khóa:  Thiệt hại mưa lũ Quảng Ngãi lượng mưa
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 274261
Đang trực tuyến: 120