Ngày đưa:  26/04/2014 04:11:44 PM
Chủ động phòng chống hạn và xâm nhập mặn
Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi chủ động phòng chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo nước sản xuất vụ Hè Thu 2014 và cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước, tình trạng xâm nhập mặn để hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án và triển khai các biện pháp chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương, đơn vị có biện pháp quản lý, sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm; xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với khả năng nguồn nước trong năm 2014.

UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá nguồn nước hiện có trên địa bàn; có biện pháp chống rò rỉ, thất thoát nước từ các hồ chứa nước, các công trình thủy lợi, quản lý phân phối nước hợp lý, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và chăn nuôi; ngăn mặn xâm nhập vùng đất sản xuất nông nghiệp ở các xã ven biển do khô hạn kéo dài; ra quân làm thủy lợi để khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, đảm bảo đưa được nước tới mặt ruộng, nhất là kênh mương nội đồng; tận dụng tối đa nguồn nước mặt, nước ngầm, nước hồi quy để trữ chứa vào các ao, hồ, kênh chìm, kênh tiêu..., phục vụ chống hạn kịp thời, hiệu quả;  điều tiết, phân phối nước kịp thời đến các vùng bị hạn.
Chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân thực hiện gieo sạ đúng lịch thời vụ, sử dụng nước tiết kiệm trong suốt mùa vụ. Đối với những vùng thiếu nước sinh hoạt như: huyện đảo Lý Sơn, khu Đông Bình Sơn, các xã ven biển huyện Mộ Đức, Đức Phổ trong phương án chống hạn phải có kế hoạch vận chuyển nước từ nơi khác để cung cấp cho người, vật nuôi khi xảy ra hạn. Đối với những vùng thường xuyên xảy ra hạn, vùng có chân ruộng cao, vùng nằm ở cuối kênh cần xem xét, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngay từ đầu vụ cho phù hợp.
Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi cần có kế hoạch tưới luân phiên và triển khai thực hiện trong thời kỳ thiếu nước, thông báo đến các trạm thuỷ nông, UBND các huyện, thành phố cùng phối hợp thực hiện; ưu tiên cấp nước cho Khu kinh tế Dung Quất, cấp nước cho sinh hoạt và chăn nuôi và các vùng lúa trọng điểm; cân đối nguồn nước và đề xuất để UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương khoanh vùng tưới, những vùng không đảm bảo nguồn nước nên chuyển sang cây trồng cạn; khi nguồn nước Thạch Nham không đảm bảo đủ nước tưới thì chủ động điều tiết nước từ hồ chứa nước Núi Ngang, Liệt Sơn vào hệ thống kênh chính Nam Sông Vệ, đảm bảo nguồn nước tưới cho các huyện Mộ Đức, Đức Phổ.
Chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, mực nước, tình hình xâm nhập mặn cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để chủ động triển khai công tác phòng, chống và ứng phó kịp thời.
  Xuân Lê-Theo www.quangngai.gov.vn
Các tin tức khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156869
Đang trực tuyến: 19