Ngày đưa:  23/12/2013 10:57:31 AM
Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện
Tỉnh Quảng Ngãi vừa hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi

Qua kiểm tra cho thấy, 7 hồ chứa nước do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi quản lý đã và đang khai thác tốt năng lực thiết kế, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Đối với 79 hồ chứa nước thủy lợi do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý, cán bộ quản lý hồ không có chuyên môn kỹ thuật thủy lợi nên công tác quan trắc, đo đạc, lưu trữ tài liệu, quản lý, theo dõi và đánh giá hoạt động của công trình còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi ở cấp xã thiếu sâu sát nên hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại địa phương chưa cao. Đặc biệt, công tác bảo vệ công trình chưa được chú trọng, tình trạng xâm phạm hành lang bảo vệ công trình chưa được xử lý kiên quyết. Công tác duy tu, bão dưỡng công trình còn nhiều hạn chế, chủ yếu do thiếu kinh phí nên nhiều công trình nhanh xuống cấp…

 
Đập hồ chứa nước Tuyền Tung ở xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
 
Để khắc phục những hạn chế trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, khai thác công trình thủy lợi; nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực và củng cố, kiện toàn tổ chức trong việc thực hiện quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi. Đối với các công trình hư hỏng nhỏ, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi và các nguồn lực khác của địa phương, đơn vị để sửa chữa, khắc phục. Các công trình bị xuống cấp, hư hỏng nặng về tràn xả lũ, cống lấy nước, thấm qua thân đập…có khả năng ảnh hưởng đến an toàn công trình trong mùa mưa lũ, các địa phương, đơn vị quản lý phải thường xuyên tổ chức kiểm tra và lập phương án phòng chống lụt bão cho công trình theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời lập kế hoạch và kiến nghị các cấp có thẩm quyền đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài.
 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 117 hồ chứa nước với năng lực tưới theo thiết kế trên 12.350 ha; năng lực khai thác tưới thực tế gần 6.900 ha. Trong đó có 100 hồ chứa nước thủy lợi có dung tích dưới 3 triệu mét khối và có chiều cao đập dưới 15 mét; 2 hồ chứa nước thủy điện tại hai huyện Trà Bồng và Tây Trà. Tỉnh có 89 hồ chứa nước được xây dựng trước năm 1989, hầu hết các công trình chưa được nâng cấp nên có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ; 32 hồ chứa nước xuống cấp nặng, 44 hồ chứa nước đang xuống cấp và chỉ có 24 hồ chứa nước đảm bảo an toàn.
 
  Nguyễn Đăng Lâm
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 83804
Đang trực tuyến: 30