Ngày đưa:  23/12/2013 10:48:23 AM
Thủy lợi Thạch Nham mở nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân
Ngày 05/12/2013 công trình thủy lợi Thạch Nham mở nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2013-2014.

Do điều kiện khắc phục các hạng mục hư hỏng do lũ lụt, cho nên lượng nước trên kênh chỉ đạt 30%. Từ ngày 10/12/2013, 05 cửa cống trên 2 tuyến kênh chính Bắc và chính Nam sẽ vận hành theo quy trình đảm bảo tải nguồn nước tưới về đến tất cả các kênh cấp 1, cấp 2. Dự kiến đến ngày 15/12/2013 trên các tuyến kênh đáp ứng đủ nguồn nước để bà con nông dân làm đất. Theo lịch thời vụ xuống giống đại trà tập trung từ ngày 20/12/2012 đến ngày 10/01/2014phải chấm dứt gieo cấy trước 25/01/2014, để cho lúa đại trà trổ tập trung từ 15/3 đến 30/3 thu hoạch trước 30/4/2014.

Được biết, sáng nay 10/12/2013, mực nước đập dâng Thạch Nham đạt cao trình 20,3m, vượt tràn 0,8m./.
 
Phan Tích  

Các tin tức khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156799
Đang trực tuyến: 22