Ngày đưa:  30/08/2016 02:27:46 PM
Triển khai đề án 1002 tại Quảng Ngãi
Từ ngày 22/8 đến 27/8, UBND xã Nghĩa Trung và Hành Phước, với sự hỗ trợ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đã tiến hành hoạt động Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó trước tác động của thiên tai do Tổ chức Cứu trợ trẻ em hỗ trợ.

 

Lâu nay, công tác lập phương án phòng chống thiên tai tại các xã chủ yếu do các thành viên của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã tự soạn theo kinh nghiệm mà hầu như không có sự tham gia của người dân. Để tăng cường nhận thức của người dân và vai trò của cộng đồng trong quá trình phòng chống thiên tai, năm 2009, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1002 về Chương trình Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 1002). Theo đó, hoạt động đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng với sự tham gia trực tiếp của người dân có vai trò quan trọng trong việc xác định năng lực và tình trạng dễ bị tổn thương của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai.

Theo quy trình do Bộ NN&PTNT hướng dẫn, sau khi tiến hành tập huấn cho các cán bộ xã về sử dụng các công cụ trong đánh giá rủi ro thiên tai, nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã tiến hành họp dân tại các thôn, xóm để tìm hiểu về những thông tin liên quan đến công tác  phòng chống thiên tai (các loại thiên tai tại địa phương, xu hướng thiên tai, thiệt hại, nguyên nhân, năng lực, tình trạng dễ bị tổn thương, xếp hạng thứ tự ưu tiên các vấn đề bức xúc, đề xuất giải pháp, v.v…).
 
Báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai do chính quyền địa phương lập ra với sự tham gia xuyên suốt của người dân là những thông tin đầu vào quan trọng cho công tác lập kế hoạch phòng chống thiên tai và lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đảm bảo tính toàn diện và phát triển bền vững.
 
“Tôi cũng thường dự các cuộc họp thôn, nhưng đây là lần đầu tiên được lấy ý kiến về kinh nghiệm phòng chống thiên tai. Đây cũng góp phần nâng cao nhận thức cho người dân vì người dân đôi lúc cũng còn chủ quan lắm. Nếu kế hoạch của xã mà có ý kiến của người dân thì sau này triển khai cũng sẽ hiệu quả hơn” ông Nguyễn Trầm, một lão nông ở thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung chia sẻ.
 
Tại tỉnh Quảng Ngãi, một tỉnh miền ven biển miền Trung vốn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, trong bối cảnh nguồn lực của nhà nước dành cho công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế, công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống thiên tai lại càng có ý nghĩa quan trọng. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đã và đang hỗ trợ các xã chịu ảnh hưởng của thiên tai triển khai Đề án 1002 nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho chính quyền và người dân.
 
Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam đã và đang hoạt động tại tỉnh Quảng Ngãi hơn 20 năm qua cũng đang cùng chung tay với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai Đề án này tại 4 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) và Hành Phước, Hành Trung (huyện Nghĩa Hành) trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2017.

Tiến Dũng

Các tin tức khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 285297
Đang trực tuyến: 57