Ngày đưa:  08/12/2015 09:04:22 AM
Nghĩa Hành gieo sạ vụ lúa Đông Xuân từ ngày 20.12.2015 đến 10.01.2016
Tranh thủ thời tiết có mưa, những ngày qua nông dân huyện Nghĩa Hành đã khẩn trương ra đồng be bờ giữ nước và tiến hành cày dầm diệt cỏ, chuẩn bị gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2015 – 2016.

Huyện đã chỉ đạo 12 xã, thị trấn tiến hành tu sửa, nâng cấp các trạm bơm, đập bổi, hệ thống kênh mương nội đồng nhằm bảo đảm nguồn nước tưới ngay từ đầu vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ.

Theo kế hoạch vụ lúa Đông Xuân năm nay, huyện Nghĩa Hành gieo sạ hơn 3.100 ha lúa, với các giống chủ lực gồm HT1, Thiên ưu 8, Khang dân đột biến.
Thời gian xuống giống gieo sạ đại trà từ ngày 20.12.2015 đến 10.01.2016. Đối với diện tích nằm ngoài vùng tưới của hệ thống thạch nham tập trung gieo sạ từ 20.12 đến 30.12.2015.
 
                                                   Phương Thái
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 83823
Đang trực tuyến: 24