Ngày đưa:  23/12/2013 09:28:56 AM
Bản tin tưới tiêu ngày 17 tháng 12 năm 2013
Theo công văn số 372/QLCT-ĐHKT ngày 17/12/2013 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi.

           1. Tình hình thời tiết

            - Khu vực Bắc bộ: ít mây, ngày nắng đêm không mưa.

            - Khu vực Trung bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi.

                - Khu vực Tây nguyên: nhiều mây có mưa rào rải rác và có dông.

            - Khu vực Nam bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

            2. Lượng mưa

            Từ 19h/15/12 đến 19h/16/12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

Xà Là (Sơn La)                   31 mm              Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)          34 mm

Bảo Hà (Lào Cai)                34 mm              Kỳ Anh (Hà Tĩnh)                       37 mm

Mù Cang Chải (Yên Bái)      32 mm              Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)                  52 mm

Mẫu Sơn (Lạng Sơn)          33 mm              Cồn Cỏ (Quảng Trị)                    50 mm

            Từ 19h/16/12 đến 7h/17/12, trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nam Đông (TT Huế) 24mm, Trà My (Quảng Nam) 44mm, Châu Đốc (An Giang) 22mm, Thổ Chu (Kiên Giang) 142mm, Phú Quốc (Kiên Giang) 64mm. 

 

         4. Mực nước tại các hệ thống thủy lợi liên tỉnh

 

STT

Tên hệ thống

17/12

16/12

15/12

14/12

13/12

12/12

11/12

10/12

09/12

08/12

T3

T2

CN

T7

T6

T5

T4

T3

T2

CN

1

Bắc Đuống

1.1

Cống Long tửu

MN Sông (m)

200

115

--

--

--

090

090

090

100

--

MN Đồng (cm)

175

175

--

--

--

175

185

150

145

--

1.2

Cổ Loa

MN thượng lưu (cm)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

MN hạ lưu (cm)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.3

Trạm bơm Trịnh Xá

MN cống số 1 (cm)

168

168

--

--

--

160

175

155

140

--

MN bể hút (cm)

Cạn

Cạn

--

--

--

010

020

165

140

--

Vận hành bơm tưới, tiêu (số máy)

0

0

--

--

--

0

0

0

0

--

1.4

Trạm bơm Đặng Xá

MN sông NHK (m)

100

100

--

--

--

080

080

100

115

--

MN sông Cầu (m)

100

095

--

--

--

080

080

080

100

--

Vận hành cống Đặng (Đ/M)

Đ

Đ

--

--

--

Đ

Đ

Đ

Đ

--

MN bể hút (cm)

220

220

--

--

--

230

235

245

247

--

Vận hành tiêu/vợi (số máy)

0

0

--

--

--

0

0

0

0

--

1.5

Trạm bơm Kim Đôi

MN Đồng (cm)

--

085

--

--

--

040

045

050

50

--

MN sông Cầu (m)

--

090

--

--

--

040

045

050

50

--

Vận hành bơm tưới, tiêu (số máy)

--

0

--

--

--

0

0

0

0

--

Cống tưới tiêu kết hợp (Đ/M)

--

M

--

--

--

M

M

M

M

--

1.6

Trạm bơm Hiền Lương

MN Đồng (cm)

170

170

--

--

--

160

155

155

160

--

MN sông Cầu (m)

90

090

--

--

--

050

060

050

50

--

Vận hành bơm tưới, tiêu (số máy)