Ngày đưa:  08/12/2015 08:52:33 AM
Thành tựu nổi bật qua 5 năm xây dựng nông thôn mới
hương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được tỉnh ta tập trung triển khai thực hiện từ năm 2011 đến nay vừa được 5 năm, qua đó đạt được nhiều thành tựu nổi bật rất đáng ghi nhận.

 Tập trung huy động và sử dụng nguồn lực


Trong điều kiện còn khó khăn về ngân sách, nhưng tỉnh đã tập trung huy động vốn từ nhiều nguồn cùng với vốn Trái phiếu Chính phủ cân đối bố trí ,bổ sung nguồn lực đáng kể cho việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được trên 6.370 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 273,6 tỷ đồng; ngân sách tỉnh đầu tư 492,2 tỷ đồng; ngân sách huyện 486 tỷ đồng; vốn lồng ghép 3.210 tỷ đồng; vốn tín dụng 1.130 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 264,7 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư 297,6 tỷ đồng và các nguồn vốn khác 215,7 tỷ đồng.

Làm đường bê tông nông thôn để xây dựng NTM ở xã Bình Hòa (Bình Sơn). Ảnh: P.D

Trên cơ sở nguồn lực huy động được, năm 2014 Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh đã phân khai 101 tỷ đồng từ vốn Trái phiếu Chính phủ cho 17 xã đạt từ 12 tiêu chí NTM trở lên, với mức bình quân mỗi xã 5,94 tỷ đồng để tạo điều kiện hỗ trợ cho các xã này phấn đấu đạt tiêu chí xã NTM vào năm 2015. Riêng năm 2015, UBND tỉnh hỗ trợ hơn 68 tỷ đồng từ vốn Trái phiếu Chính phủ cho 86 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, bãi ngang ven biển với mức bình quân 792 triệu đồng/xã và hỗ trợ cho 25 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2015-2016) 15,85 tỷ đồng với mức bình quân 634 triệu đồng/xã. 53 xã còn lại được hỗ trợ 21 tỷ đồng với mức bình quân 397 triệu đồng/xã để thực hiện chương trình.

 Nhờ có nguồn vốn này mà các xã đã thực hiện được nhiều hạng mục công trình quan trọng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM như: Xây dựng 127 tuyến đường xã với tổng chiều dài 71,8km; 18 tuyến đường thôn dài 11km; 3km đường nội đồng; 57 tuyến kênh dài 35,377km; xây mới và nâng cấp 18 nhà văn hóa xã, 2 khu thể thao xã, 37 nhà văn hóa thôn, 14 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 4 chợ nông thôn, 3 nghĩa trang và 2 trụ sở UBND xã. Qua đó, số tiêu chí nông thôn mới đạt được ngày càng nhiều. Kết quả đến nay có 14 xã đạt chuẩn NTM (19/19 tiêu chí) bằng 8,5% tổng số xã; 10 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 48 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 57 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, nhưng vẫn còn 35 xã chỉ đạt ở mức từ 0-4 tiêu chí, đây là những xã miền núi ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.
 
Nhờ có sự tích cực đóng góp từ hai phía Nhà nước và cộng đồng dân cư mà bức tranh NTM của tỉnh đã ngày càng thêm khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy vậy, vẫn còn nhiều xã nghèo, chậm phát triển và nguồn lực đầu tư của Chương trình còn hạn chế nên “lực bất tòng tâm” với một số tiêu chí khó. Hy vọng trong thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm giúp đỡ khu vực này nhiều hơn nữa, để các xã nghèo có điều kiện vươn lên đạt chuẩn NTM.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh: Qua 5 năm thực hiện số lượng tiêu chí NTM bình quân/xã đạt được có tăng thêm so với trước. Một số xã có số tiêu chí NTM bình quân tăng nhanh như ở 14 xã đạt chuẩn NTM. Nhưng tiến độ thực hiện Chương trình này vẫn còn chậm so với bình quân chung của cả nước và kết quả thực hiện giữa các huyện, thành phố trong tỉnh có sự chênh lệch tương đối lớn.

Sức mạnh tổng hợp được phát huy

Đạt được những thành tựu nổi bật trên là nhờ thời gian qua tỉnh ta đã tập trung huy động được nguồn lực đáng kể để thực hiện Chương trình, trong đó có yếu tố quan trọng là sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư đã được phát huy. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố và các xã đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng về xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các cơ quan truyền thông đại chúng cũng đã kịp thời tuyên truyền các sự kiện thời sự, điển hình tiên tiến về xây dựng NTM.

Các hội đoàn thể như Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ; Liên minh HTX, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi... thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức khác nhau, thu hút ngày càng nhiều các tầng lợp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình. Từ đó tạo được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân tự nguyện tham đóng góp xây dựng NTM bằng các công việc cụ thể như: Hiến đất làm đường, làm kênh mương thủy lợi, xây dựng các công trình công cộng, chặt phá cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông, góp sức để cứng hóa đường thôn ngõ xóm, thắp sáng đường quê, làm vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp...
NGUYỄN KHÂM
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 83757
Đang trực tuyến: 34