Ngày đưa:  03/12/2015 10:03:06 AM
Dự án hỗ trợ nước sạch của ngành Y tế đáp ứng được sự hài lòng của người dân
Năm 2015, ngành Y tế được giao nhiệm vụ thực hiện dự án hỗ trợ nước sạch cho Trạm y tế và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, với tổng kinh phí là 300 triệu đồng.

Ảnh: Internet

Theo đó, có 197 hộ dân thuộc 5 xã Ba Điền, Ba Dinh huyện Ba Tơ; Long Hiệp, Long Môn huyện Minh Long và Sơn Thượng huyện Sơn Hà được hưởng lợi từ chương trình này, với mức phân bổ đối với hộ gia đình chính sách và hộ nghèo được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo 1 triệu đồng/hộ.

Đến nay, các công trình nhà vệ sinh cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, 100% hạng mục đã hoà​n thành đạt chất lượng và tiêu chuẩn mà Dự án Nước sạch vệ sinh môi trường đưa ra, cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của người sử dụng.
Theo Lam Uyen
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 83770
Đang trực tuyến: 46