Ngày đưa:  03/12/2015 09:58:47 AM
Tập trung giải quyết vướng mắc dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong
Chiều 02-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện và giải quyết một số vướng mắc, kiến nghị liên quan đến dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 Dự án Hợp phần di dân tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong có tổng mức đầu tư trên 656 tỷ đồng, đã giải ngân trên 491 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Khu vực lòng hồ và cụm công trình đầu mối đã chi trả tiền bồi thường và GPMB được 1.204,3/1.385 ha, với 1.008 hộ được bồi thường, tổng kinh phí bồi thường trên 161,4 tỷ đồng; phần diện tích đất bồi thường còn thiếu (104,3 ha) thuộc 05 phương án bồi thường lòng hồ hiện đang được các cơ quan chức năng hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2015.


Riêng diện tích để xây dựng các khu tái định cư và công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã thực hiện được 95,2 ha, với 1.360 hộ được bồi thường, tổng kinh phí chi trả hơn 33,3 tỷ đồng; điều chỉnh 4 phương án bồi thường để chi trả phần diện tích đất bồi thường còn thiếu, hiện nay UBND huyện Tây Trà đã phê duyệt 3 phương án, còn lại 01 phương án đang được các cơ quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2015.

Về công tác bồi thường, GPMB để xây dựng các khu tái định canh đã chi trả được 304,3 ha, với tổng số hộ được bồi thường 627 hộ, tổng kinh phí bồi thường đã chi trả trên 53 tỷ đồng; phương án hỗ trợ phần diện tích đất còn thiếu so với định suất (thiếu 16 ha ruộng và 111 ha đất vườn rừng) đã lập điều chỉnh, bổ sung 01 phương án bồi thường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 12/2015.
 
Theo kế hoạch, năm 2015 là năm hoàn thành toàn dự án, tuy nhiên hiện nay việc triển khai một số công việc rất chậm như: Phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung (đợt 4 và 4 đợt còn lại) chưa phê duyệt; công tác giao đất vườn rừng Đồi Gu (huyện Sơn Hà) chưa thực hiện; Chia đất sản xuất ruộng, vườn trên địa bàn huyện Tây Trà vẫn còn 12/215 hộ chưa nhận đất ruộng và 4/110 hộ chưa nhận đất sản xuất vườn rừng; Chưa xây dựng 3 nhà tái định cư cho 3 hộ dân nằm trong lòng hồ, vì 3 hộ dân này không đồng ý nhận đất để xây dựng nhà ở,...

Bên cạnh đó, khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án là nguồn vốn. Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn còn thiếu của dự án là 283,3 tỷ đồng để hoàn thành dự án trong năm 2015 và trả nợ ngân sách tỉnh (đã tạm ứng trên 166 tỷ đồng),...
 
Phát buổi kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cho rằng, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Sở NN&PTNTcác đơn vị liên quan và các huyện chưa tốt, nhất là việc phối hợp giải quyết những tồn tại, vướng mắc chưa kịp thời, chưa quyết liệt,.. Do vậy, Phó Chủ tịch yêu cầu trong tháng 12/2015, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung chỉ đạo giải quyết những phần việc cơ bản của dự án như: Hỗ trợ đất sản xuất; phê duyệt và chi trả 5 phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung lòng hồ; phê duyệt và chi trả 4 phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung các khu tái định cư, định canh và các công trình hạ tầng kỹ thuật,...
 
Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Chủ đầu tư (Sở NN&PTNT) cần rà soát lại toàn bộ dự án và tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Các huyện Sơn Hà, Tây Trà tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận đất ruộng, đất vườn để sản xuất; đồng thời bảo quản,khai thác tốt các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở, công trình thủy lợi và hệ thống cấp nước,...đã được bàn giao, đưa vào sử dụng.
Theo B.T (http://www.quangngai.gov.vn)
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156810
Đang trực tuyến: 31