Ngày đưa:  30/11/2015 08:56:13 AM
Công bố quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Sáng 27.11, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự buổi công bố có đại diện các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh

Theo đó, mục tiêu quy hoạch theo hướng hiện đại hoá, tăng dần mức đảm bảo cấp nước để phục vụ tốt hơn cho nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thuỷ sản, nhằm tăng năng suất cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần phát triển kinh tế xã bền vững. Đồng thời đề xuất phương án tối ưu để chủ động, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng mức đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đảm bảo đến năm 2020, nâng tần suất đảm bảo tưới lên 85%, tăng tỷ lệ diện tích được chủ động trong toàn hệ thống đạt trên 70% và đến năm 2030 đạt trên 80%; tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt với mức đảm bảo từ 90-95% đến năm 2020 và giữ mức ổn định đến năm 2030.

Đối với Quy hoạch cấp nước, để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, trong giai đoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung nâng cấp 90 công trình thuỷ lợi và xây dựng mới 67 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ; Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt đến năm 2020 là 64 triệu mét khối/năm và định hướng đến năm 2030 là 72 triệu mét khối/năm. Cùng với quy hoạch cấp nước, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã quy hoạch tiêu thoát nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch phòng chống lũ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch ngăn mặn và phát triển thuỷ điện.
Tổng nguồn vốn thực hiện công trình, dự án theo Quy hoạch khoảng 12.123 tỷ đồng. Theo đó, giai đoạn 2015-2020 khoảng 4.619 tỷ đồng, giai đoạn 2020-2030 khoảng 6.753 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 4.526 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh trên 4.000 tỷ đồng, ngân sách huyện 765 tỷ đồng và vốn vay ODA trên 2.795 tỷ đồng./.
Theo Quang Huy

Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 83805
Đang trực tuyến: 25