Ngày đưa:  07/10/2015 03:34:49 PM
300 năm nhiên liệu hóa thạch được giải thích trong 300 giây

 Video này được thực hiện bởi tổ chức Post Carbon như là một sự giải thích nhiên liệu hóa thạch đã được phát triển như thế nào và tại sao giờ lại bị bỏ lại phía sau.

Nguồn: Youtube

 

Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156887
Đang trực tuyến: 10