Ngày đưa:  07/10/2015 03:22:22 PM
Cuộc đàm phán khí hậu trong 83 giây

 Các cuộc đàm phán biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đã được diễn ra trong hơn 20 năm. Video này được giải thích bởi trung tâm nghiên cứu Na Uy Cicero trong 83 giây.

Nguồn: youtube

Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 297018
Đang trực tuyến: 37