Ngày đưa:  01/10/2015 09:32:32 AM
Báo cáo kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung theo quyết định số 48/2014/QĐ-TTr ngày 28/08/2014 của thủ tướng chính phủ

 Trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo của các địa phương, Bộ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg đến 08/2015 như báo cáo

Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156847
Đang trực tuyến: 10