Ngày đưa:  23/09/2015 03:25:34 PM
Một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân

 Theo số liệu ngày 3/10 của Ban chỉ huy PCLB TƯ: Bão số 6 đã làm sập 6.256 ngôi nhà và làm tốc mái, hư hại nặng 220.975 ngôi nhà của 7 tỉnh miền Trung ... Thảm kịch này dẫn đến hậu quả hàng trăm ngàn người dân bỗng chốc trở nên không nhà cửa, nhất là khi đa phần họ là dân lao động (Báo Tiền phong số 222 ngày 4/10/2006). Trong lĩnh vực xây dựng, những thảm hại trên có thể sẽ được hạn chế nếu chúng ta có những giải pháp kỹ thuật hợp lý từ quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, vật liệu đến thi công và giằng chống khi mùa bóo tới. Với mong muốn giới thiệu nhanh tới nhân dân lao động ven biển miền Trung và đồng bào nông thôn, miền núi khác, chúng tôi xin giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu các thiệt hại do tỏc động của của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân. Đây là một phần trong kết quả Đề tài biên soạn Quy phạm Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai thuộc thoả thuận ký kết giữa Giám đốc dự án UNDP VIE/01/014 và Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST), Hà Nội.

Theo VPTT-BCDDTWW về PCTT

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92910
Đang trực tuyến: 28