Ngày đưa:  17/09/2015 11:12:52 AM
Video "tua nhanh" quá trình băng tan chảy ở Bắc Cực trong 27 năm
Các nhà khoa học Mỹ đã tái hiện toàn bộ quá trình băng tan chảy ở Bắc Cực từ năm 1987 tới nay dưới tác động của biến đổi khí hậu. Dựa trên những dữ liệu thu được từ năm 1987 đến năm 2014, các chuyên gia tới NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) của Mỹ đã dựng một video time-lapse mô tả quá trình băng tan chảy ở cực trong vòng gần 30 năm trở lại đây.

Nguồn: ccco.danang.gov.vn

 

 

Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92792
Đang trực tuyến: 27