Ngày đưa:  14/09/2015 05:28:15 PM
Tình hình triển khai công tác phòng tránh bão số 3 (Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 14/9/2015)

Theo báo cáo nhanh số 03 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ 00 phút ngày 14/9/2015, số tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển  là: 690 phương tiện/ 5.626 lao động, giảm 625 phương tiện/ 4.317 lao động so với bao cáo nhanh số 01. Cụ thể như báo cáo.

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156845
Đang trực tuyến: 26