Ngày đưa:  14/09/2015 02:45:35 PM
Công tác triển khai phòng chống bão số 3, tỉnh hình hoạt động tàu thuyền trên các vùng biển (hồi 5 giờ 00'' ngày 14/09/2015

 Theo báo cáo số 01 vào lúc 05 giờ 00'' ngày 14/09/2015 của Đồn Biên phòng của khẩu Sa Kỳ về việc công tác triển khai phòng chống bão số 03, tình hình hoạt động tàu thuyền trên các vùng biển. Ban chỉ huy PCTT va TKCN thành phố báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nội dung sau:

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155696
Đang trực tuyến: 20