Ngày đưa:  22/07/2015 10:06:26 AM
Một số hình ảnh kiểm tra thực tế các công trình thủy lợi năm 2015
Trong tháng 7 qua, Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão đã có các đợt kiểm tra, khảo sát hiện trạng của các công trình thủy lợi tại các huyện trên thành phố Quảng Ngãi. Sau đây là một số hình ảnh của các công trình

 Hồ chứa nước tại Bình Sơn

Hồ chưá nước Lộc Tự- Bình Hòa: Cần nạo vét để tăng dung tích trữ nước

Hồ chứa nước Phố Tinh- Bình Sơn: Hồ bị thấm cần phải đầu tư nâng cấp

Hồ chứa nước Gò Lang- Bình Hòa: Bị thấm qua cống cần đầu tư nâng cấp sữa chữa

Hồ chứa nước Trung Tín- Bình Phước: Hồ cạn nước

Tràn xã lũ- Hồ chứa nước Hàm Rồng- Bình Chánh: Cần phát dọn hạ lưu tràn xã lũ

Hồ chứa nước tại Đức Phổ

Hồ chứa nước Cây Khế: Cần đầu tư sữa chữa và nâng cấp

Hồ chứa nước Hóc Cầy: Cần đầu tư sữa chữa và nâng cấp

Tràn xã lũ Hóc Cầy: Cần tháo dỡ ván phai trước mùa mưa lũ

Hồ chứa nước Sở Hầu

Tràn xã lũ Số Hầu: Bị thấm vai tràn xã lũ

Kênh N1-Liệt Sơn

Hồ chứa nước tại Nghĩa Hành

Hồ chứa nước Suối Chí

Đập Đồng Thét

Trạm bơm 1- xã Hành Tín Đông: Cần đầu tư nâng cấp

Cống họp dẫn nước và trạm bơm 1- Hánh Tín Đông

Hồ chứa nước tại Sơn Tịnh

Hồ chứa nước Hố Vàng: Bị thấm qua đập

Tràn xã lũ Hồ Vang

Bờ đập hồ chứa nước Hồ Vang: Cần phát dọn cây cối thượng hạ lưu đập


Bè xử lý nước sinh hoạt Gò Rô- Tây Trà: Cần nâng cấp mở rộng 

Hiện trạng công trình hồ chứa nước sinh hoạt Gò Rô- Tây Trà: Cần nạo vét đất

xung quanh đập và sữa chữa nâng cấp 

Vân Trần

Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 83771
Đang trực tuyến: 45