Tìm theo: Từ khóa:
Stt Hồ chứa Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha)
1. Đồng Điền Nghĩa Lâm Tư Nghĩa 1975 0.5 30 0
2. Hố Tạc Nghĩa Thuận Tư Nghĩa 1994 0.7 30 15
3. Hố Tre Nghĩa Thuận Tư Nghĩa 1977 0.3 30 0
4. Hóc Xoài Nghĩa Thọ Tư Nghĩa 2009 8.72 235 175
[Có 4 hồ]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155769
Đang trực tuyến: 20