Đập phụ
SttTên đậpChiều caoChiều dàiKết cấu đập
1 0 0
Cống lấy nước
SttTên cốngKích thướcVật liệu
1 0.4 BTCT,
Tràn xả lũ
SttTên trànChiều rộngVật liệu
1 6 Đá xây,Bê tông,
Mực nước
Hình ảnh

Hồ Hóc Tùng
Phim
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 289868
Đang trực tuyến: 106