Diễn tập phòng chống thiên tai tại Quảng Ngãi chào mừng ngày quốc tế Phòng chống thiên tai (15/10/2016)
Ngày 13/10, UBND xã Nghĩa Thương phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi và Tổ chức Cứu trợ trẻ em tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai trên địa bàn xã. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế Phòng chống thiên tai.
Triển khai đề án 1002 tại Quảng Ngãi (31/8/2016)
Từ ngày 22/8 đến 27/8, UBND xã Nghĩa Trung và Hành Phước, với sự hỗ trợ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đã tiến hành hoạt động Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó trước tác động của thiên tai do Tổ chức Cứu trợ trẻ em hỗ trợ.
Tổ chức Cứu trợ trẻ em hỗ trợ triển khai Đề án 1002 tại Quảng Ngãi (31/8/2016)
Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó trước tác động của thiên tai tại các tỉnh miền Trung, Tổ chức Cứu trợ trẻ em phối hợp với các đối tác trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động tại cộng đồng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và khả năng ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão sắp đến
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 296965
Đang trực tuyến: 42