Lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân (8/12/2015)
Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2015-2016, các địa phương cần tập trung xuống giống từ ngày 20/12/2015-10/01/2016. Trường hợp ở chân ruộng trũng chưa rút nước kịp thì gieo mạ để cấy, nhưng phải hoàn thành trước ngày 15/01/2016.
Mở nước Thạch Nham phục vụ sản xuất Hè Thu (6/5/2014)
Ngày 06-5, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã mở nước đầu mối Thạch Nham để phục vụ gieo sạ vụ sản xuất Hè Thu 2014.
Chủ động phòng chống hạn và xâm nhập mặn (26/4/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi chủ động phòng chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo nước sản xuất vụ Hè Thu 2014 và cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Thủy lợi Thạch Nham mở nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân (23/12/2013)
Ngày 05/12/2013 công trình thủy lợi Thạch Nham mở nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2013-2014.
Bản tin tưới tiêu ngày 17 tháng 12 năm 2013 (23/12/2013)
Theo công văn số 372/QLCT-ĐHKT ngày 17/12/2013 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi.
Bản tin tưới tiêu ngày 18 tháng 12 năm 2013 (23/12/2013)
Theo công văn số 373/QLCT-ĐHKT ngày 18/12/2013 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi.
Bản tin tưới tiêu ngày 19 tháng 12 năm 2013 (23/12/2013)
Theo công văn số 375/QLCT-ĐHKT ngày 19/12/2013 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi
Bản tin tưới tiêu ngày 11 tháng 10 năm 2013 (12/10/2013)
Theo văn bản số 276/QLCT-ĐHKT ngày 11/10/2013 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi.
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156802
Đang trực tuyến: 23