Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu (23/2/2016)
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong các loại thiên tai, bão và lũ lụt là thường xuyên và nguy hiểm nhất. Theo ước tính, trung bình mỗi năm Việt Nam phải chịu từ 6 đến 7 cơn bão. Từ năm 1990 đến 2010, đã xảy ra 74 trận lũ trên các hệ thống sông của Việt Nam. Hạn hán nghiêm trọng, xâm nhập mặn, sạt lở đất, và nhiều thiên tai khác đã và đang gây trở ngại cho sự phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các thiên tai mang tính cực đoan đã xảy ra nhiều hơn, gây thiệt hại nhiều hơn về người và ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế đất nước.
Báo cáo Đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm họa 2015 (30/11/2015)
Nguồn: UNISDR 2015
Một số mô hình Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng của CARE, Oxfam và World Vision (30/11/2015)
Nguồn: Oxfam, CARE, World Vision
Giáo trình giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) by Seeds Asia (24/11/2015)
Kinh nghiệm của Philipin trong ứng phó siêu bão Haiyan và giải pháp chống bão cho nhà thấp tầng ở nước ta (23/9/2015)
Một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân (23/9/2015)
Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Môi trường nông thôn (7/10/2015)
Báo cáo gồm 6 chương: Khái quát các sức ép, hiện trạng, tác động tới môi trường nông thôn, hiện trạng công tác quản lý và đề xuất các giải pháp
Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (29/7/2015)
Nội dung chính của Báo cáo bao gồm: Bối cảnh quốc gia; kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2010; một số hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; nhu cầu tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực; hỗ trợ quốc tế đã nhận được cho các hoạt động biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Hướng tới tăng trưởng xanh từ phát triển công nghiệp xanh tại Việt Nam (29/7/2015)
Báo cáo này chia sẻ kết quả đánh giá toàn diện các cơ hội và hạn chế đối với việc giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất về môi trường công nghiệp và là nền tảng tiếp cận Công nghệ xanh đạt Tăng trưởng xanh tại VN
Báo cáo tổng hợp một số hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (29/7/2015)
Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu(IPCC) đã từng cảnh báo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong ba vùng đồng bằng ven biển sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên cộng đồng dân cư so với các nơi khác trên thế giới.
  1    2    3    4    5    6    
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156808
Đang trực tuyến: 29