Thủy lợi - Đê điều >> Thủy lợi
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 do Sở Nông nghiệp và PTNT phát động, trong 5 năm qua (2015 – 2019), tập thể lãnh đạo, công chức,...
29-05-2020  |  Xem chi tiết
THỜI TIẾT - THỦY VĂN

® Webiste Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi