Tìm theo: Từ khóa:
Stt Đập dâng Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha) Đập chính(dài, cao)
1. Suối Lớn Long Hiệp Minh Long 1978 54 160 102 54.3, 2
2. Suối Lua Long Môn Minh Long 0 0 7 4 5.9, 2.4
3. Suối Reo Long Hiệp Minh Long 2004 0.6 6 2 0, 0
4. Xà Hoen T Long Sơn Minh Long 2013 0 30 25 0, 0
5. Xà Hoen(vỏ khổ) Long Sơn Minh Long 1985 13 20 15 16, 2
   1    2  [Có 55 dập dâng]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 269583
Đang trực tuyến: 120