Tìm theo: Từ khóa:
Stt Đập dâng Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha) Đập chính(dài, cao)
1. Bà Mèo Hành Thịnh Nghĩa Hành 2004 0 15 15 12, 1.6
2. Bậc Thang Hành Tín Tây Nghĩa Hành 1984 0 16 14 2.9, 1.8
3. Bầu Sấu Hành Đức Nghĩa Hành 1975 0 100 75 35, 2.5
4. Bàu Tâu Hành Dũng Nghĩa Hành 1985 0 6 6 4.2, 1.8
5. Bàu Vùng Nghĩa Hành 1986 0 80 80 0, 0
6. Cây Giáo Hành Thiện Nghĩa Hành 1992 0 70 50 0, 0
7. Đá Bàng Hành Tín Đông Nghĩa Hành 2004 0 30 26 3, 1.5
8. Đập Làng Hành Tín Tây Nghĩa Hành 1978 0 120 45 0, 0
9. Đập Quang Hành Dũng Nghĩa Hành 1980 18.8 106 30 0, 0
10. Đồng Chợ Hành Nhân Nghĩa Hành 1980 0 18 162 14, 1.6
11. Đồng Điền Hành Nhân Nghĩa Hành 1978 0 20 20 16, 1.5
12. Đồng Giữa Hành Nhân Nghĩa Hành 1978 0 20 15 20, 1.5
13. Đồng Thét Hành Nhân Nghĩa Hành 1964 0 250 120 115, 1.8
14. Đồng Vông Hành Tín Tây Nghĩa Hành 2005 12 90 75 25, 0.5
15. Hố Dâu Hành Tín Đông Nghĩa Hành 2004 0 31 16 3, 0.5
16. Hố Dâu Hành Tín Tây Nghĩa Hành 2002 0 7 2 3.2, 1
17. Hố Đá Hành Minh Nghĩa Hành 1975 0 0 0 28, 3
18. Hưng Long Hành Trung Nghĩa Hành 1975 0 100 50 33, 2.5
19. Kim Thành Hành Dũng Nghĩa Hành 1980 0 60 35 32, 2
20. Ngõ Tài Hành Dũng Nghĩa Hành 1975 0 150 40 38, 4
21. Ông Phái Hành Dũng Nghĩa Hành 1982 0 60 14 25, 1.3
22. Ruộng Thế Hành Tín Tây Nghĩa Hành 2004 4 40 35 14, 0.8
23. Sông Giăng Hành Dũng Nghĩa Hành 1979 0 500 300 0, 0
24. Suối Mới Hành Phước Nghĩa Hành 1993 0 70 65 16, 3.5
25. Thanh Niên Hành Tín Đông Nghĩa Hành 18985 0 10 10 0, 0
26. Thầy Giàng Hành Thịnh Nghĩa Hành 2006 0 15 15 16, 1.8
27. Xã Câu Hành Dũng Nghĩa Hành 0 0 14 12 14, 1.9
[Có 27 dập dâng]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155755
Đang trực tuyến: 18