Văn bản >> Văn bản Quỹ PCTT
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1 03/TTr-QPCTT 23/3/2020 Thông báo V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2 02/TTr-QPCTT 6/3/2020 Tờ trình V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2020 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 01/BC-QPCTT 4/3/2020 Báo cáo Kết quả thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 và Kế hoạch thu Quỹ năm 2020 trên địa bàn tỉnh
THỜI TIẾT - THỦY VĂN

® Webiste Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi