Tìm theo: Từ khóa:
Huyện Hồ chứa nước Đập dâng Trạm bơm
Ba Tơ3520
Bình Sơn581822
Đức Phổ102220
Mộ Đức61317
Minh Long3550
Nghĩa Hành52717
Lý Sơn100
Sơn Tịnh16521
Sơn Tây0440
Sơn Hà3462
Tây Trà0420
Trà Bồng11801
Tư Nghĩa42010
TP. Quảng Ngãi000
Mộ Đức - Đức Phổ000
Tổng cộng:120424110
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156798
Đang trực tuyến: 21