Tìm theo: Phân loại:
Từ khóa:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 316/QĐ-BNN-TCTL 10/2/2017 QĐ v/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Nước trong Quảng Ngãi Quyết định
2. 165/QĐ-TCTTS-KN 28/3/2016 Quyết đinh ban hành Phương án PCTT theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với ngành thủy sản Quyết định
3. 03/CT-TTg 3/2/2016 Chỉ thị v/v tăng cường công tác PCTT và TKCN 2016-2020 Chỉ thị
4. 01/2016/QD-TTg 19/1/2016 QĐ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai Quyết định
5. 47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015 THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư
6. 07/2015/TT-BNV 11/12/2015 Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn, nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức ngành NN vad PTNT Thông tư
7. 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHDT 23/11/2015 Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Thông tư
8. PL1-TT43 23/11/2015 Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (Phụ lục 01) Thông tư
9. PL2-TT43 23/11/2015 Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (Phụ lục 2) Thông tư
10. 43.2015.TTLT.BNNPTNT.BKHDT 23/11/2015 Thông tư hướng dẫn thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra Thông tư
11. 8559/CT-BNN-TCTL 23/10/2015 Chỉ thị v/v tăng cường thực hiện các giải pháp PC hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino Chỉ thị
12. 137/TWPCTT 29/9/2015 V/v hướng dẫn công tác trực ban phòng chống thiên tai Công văn
  1    2    3    
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 296952
Đang trực tuyến: 54