Tìm theo: Phân loại:
Từ khóa:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 119/GM-SNNPTNT 15/6/2015 Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch triển khai trong thời gian đến. Giấy mời
2. 252/QĐ-SNNPTNT 11/6/2015 Quyết định v/v bổ nhiệm ông Võ Quốc Hùng, giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão. Quyết định
3. 204/QĐ-SNNPTNT 2/6/2015 Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình: Nhà bảo vệ trụ sở làm việc Trung tâm Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi và PCLB. Quyết định
   1    2  
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155641
Đang trực tuyến: 9