Tìm theo: Phân loại:
Từ khóa:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 29/7/2016 Đề cương kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 Công văn
2. 29/7/2016 Phụ lục kế hoạch phòng chống thiên tai Công văn
3. 6/7/2016 Biểu mẫu thống kê số liệu tổng kết 10 năm thi hành Luật Đê điều Báo cáo
4. 6/7/2016 Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều Báo cáo
5. 1034/QĐ-SNNPTNT 25/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tại các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở NN và PTNT Quyết định
6. 3168/TB-SNNPTNT 25/12/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở NN và PTNT tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nboong lâm thủy sản giai đoạn 2012-2015 và Phát động triển khai kế hoạch đợt cao điểm hành động Năm an toàn thực p Thông báo
7. 55/BC-UBND (phu lục) 6/11/2015 Phụ lục Báo cáo tình hình thực hiện quy chế xử lý sạt lỡ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Báo cáo
8. 2685/SNNPTNT 6/11/2015 Về việc báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Công văn
9. 2685/SNNPTNT (phu lục) 6/11/2015 Phụ lục về việc báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Công văn
10. 2361/BC-SNNPTNT 5/10/2015 Kết quả kiểm tra công trình thuỷ lợi, đê điều trước mùa mưa lũ năm 2015, Báo cáo
11. Phụ lục kèm theo Báo cáo số 2361/BC-SNNPTNT 5/10/2015 Kết quả kiểm tra công trình thuỷ lợi, đê điều trước mùa mưa lũ năm 2015 Báo cáo
12. 296/QĐ-SNNPTNT 25/6/2015 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định
  1    2    
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 291433
Đang trực tuyến: 109