Tin mới 
Tin hoạt động  
Tập trung giải quyết vướng mắc dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong (3/12/2015)
Chiều 02-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện và giải quyết một số vướng mắc, kiến nghị liên quan đến dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong.
Tin chỉ đạo sản xuất  
Lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân (8/12/2015)
Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2015-2016, các địa phương cần tập trung xuống giống từ ngày 20/12/2015-10/01/2016. Trường hợp ở chân ruộng trũng chưa rút nước...
An toàn công trình  
Gần 340 tỷ đồng sửa chữa, nâng cao an toàn đập trên địa bàn tỉnh (23/2/2016)
Theo Quyết định 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Quảng Ngãi là một trong 39 địa phương tham...
Tin tức khác  
Việt Nam sẽ cải tạo khoảng 450 đập thủy lợi (24/2/2016)
Khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 415 triệu USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế cho Việt Nam cải tạo và nâng cao an toàn đập.
Ấn phẩm về biến đổi khí hậu và môi trường  
Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu (23/2/2016)
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong các loại thiên tai, bão và lũ lụt là thường xuyên và nguy hiểm nhất. Theo ước tính, trung bình mỗi năm Việt Nam...
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 980/QĐ-UBND 1/6/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017 Quyết định
2. 316/QĐ-BNN-TCTL 10/2/2017 QĐ v/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Nước trong Quảng Ngãi Quyết định
3. 29/7/2016 Đề cương kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 Công văn
4. 29/7/2016 Phụ lục kế hoạch phòng chống thiên tai Công văn
5. 6/7/2016 Biểu mẫu thống kê số liệu tổng kết 10 năm thi hành Luật Đê điều Báo cáo
6. 6/7/2016 Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều Báo cáo
7. 165/QĐ-TCTTS-KN 28/3/2016 Quyết đinh ban hành Phương án PCTT theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với ngành thủy sản Quyết định
8. 03/CT-TTg 3/2/2016 Chỉ thị v/v tăng cường công tác PCTT và TKCN 2016-2020 Chỉ thị
9. 105/QĐ-UBND 20/1/2016 Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ngãi Quyết định
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 296942
Đang trực tuyến: 60